ReDog® Goniometer

ReDog® Goniometer
Typ: Rehab
Tillgång: I lager
Pris: 250.00kr
Ex moms: 200.00kr

Tillgängliga alternativ


* Längd:

Goniometer mätning går ut på att man mäter leders förmåga till flexion/extension. Mätning sker parvis och jämförs sedan mellan varandra.

De eventuella skillnader som framkommer ger en inblick i hundens problem, samtidigt som det också lägger grunden för den behandling som skall sättas in. Mättekniken är uppföljningsbar mellan besöken, och säkrar att behandlingen verkligen leder till förbättring av funktionen hos djuret. Djurägaren känner sig delaktig vid mätningen, och förståelsen för vikten av att verkligen följa behandlingen ökar.

Detta instrument kan användas både vid veterinär diagnostik, men också som uppföljningsinstrument vid rehabilitering.

Vid beställning av goniometer medskickas instruktiva bilder för hur mätningen skall utföras hos hund.

Powered By OpenCart
ReDog Webbshop © 2019